Lst24.htm

Jämtlands läns landsting

Sjukgymnast-ID skall vara Ditt personnummer.

1010

När det gäller kvittoutskrift på papper kan Du behöva ändra vissa inställningar:

1737

Ovanstående är grundtips. De kan behöva ändras beroende på skrivare etc. Får Du inte ut två kvitton per A4 på ett riktigt sätt kan Du markera "Sidbrytning efter varje kvitto".

Se även här >>>

Landstinget vill ha HC-kod på patienterna, d.v.s. vilken hälsocentral dom är listade på. Du anger detta när Du skriver in patienten.

1740

Du kan importera en lista med hälsocentraler.

Du kan sedan skriva ut lista på antalet besök per hälsocenteral.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data