Lst20.htm

Skicka diagnoskoder till ARV:

Skicka taxekoder > 87 till ARV:

För att skicka diagnoskoder eller taxekoder > 87 med besöksinformationen till ARV skall Du ändra en inställning.

Under:
Arkiv
      Klinikinställningar

Maarkera kliniken och klicka på

Välj fliken "Stockholms läns landsting".

Öppna inställningar nedanför den röda linjen genom att klicka på knappen med pennan.

1607

Markera "Skicka diagnoser till landstinget".

640

Förutsättningen är naturligtvis att Du registrerat diagnoser på Dina patienter. Du registrerar diagnos i Patientuppgifter.

Du kan även välja att skicka taxekoder > 87 till landstinget. Detta gäller bara under säskilda förhållanden i samband med rehabiliteringsgarantin.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data