Lst2.htm
Under:
Arkiv
      Klinikinställningar


Lst2.htm

Gävleborgs landsting:

Om landstinget använder PRIVERA, se här >>>

I klinikinställningar för Gävleborg skall Sjukgymnast-ID vara vårdgivarens personnummer.

1010

För övrigt inga särsklida inställningar för Gävleborgs läns landsting.

Besöksinformation skickas till landstinget via diskett och tillhörande samlingsräkning.

Under Landstingsmenyn finns "Filer till landstinget". Där kan Du öppna ett granskningsprogram, samma som landstinget har, och läsa in den fil Du tänker skicka, om Du vill kontrollera innehållet.

Lst2.htm#Lst21

Vid inskrivning av läkare (remittent) är det i Gävleborg obligatoriskt att ange hälsocentral.

1056


På sista fliken skall "Etablerad efter 1 jan 1994" ev. markeras.

1059


Det Du skriver i rutan "Tillägg till utbetalning"....

1277

hamnar på samlingsräkningen enligt nedan ....

1276


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data