Lst18.htm

Filer till landstinget:

Se Gävleborg      Värmland

Under:
Landstingsmenyn
      1360 Filer till landstinget

Du kan här se vilka filer med besöksinformation som:

1.) finns att skicka (\send).
2.) redan är skickade (\sent)
3.) är felaktiga (\fel)
Lst18.htm#L183

O.B.S! att bara ett begränsat antal filer visas i vänstra (stora) rutan. Vill Du se fler, ändra antalet och tryck Enter.

1730

473

Bilden endast som förklaring: 1155

Du kan se sändningsnummer, tidpunkt då filen skapades, sändningsnummer och antal besök.

Lst18.htm#L181

2179

Du kan ta bort hela sändningen. Markera filnamnet och klicka på . Det innebär att Du sedan kan skapa en ny fil av besöken som ingått i den filen.

Du kan klicka på 472 För att skicka markerad fil till ARV
eller på 439 för att öppna
manuell sändning.

477 öppnar sändloggen.

På höger sida kan Du se vilka filer som finns i de tre olika mapparna:
send, sent och fel.

Lst18.htm#L182
1154

Du kan flytta filerna emellan mapparna genom att "dra" filen till den ruta (mapp) Du vill ha den - och släppa den där. Tänk på att filer i mappen send skickas automatiskt till ARV nästa gång Du skickar fil(er).

Se även: Skicka felaktiga filer.

 

Lst18.htm#L184

Du kan kopiera finamnet till klippbordet:

2168

Klicka på 2169 så kopieras filnamnet till klippbordet. Du kan sedan klistra in det med (Ctrl + V) när Du skall skicka filen.

 

 

Du kan, vid behov, kopiera en fil till annan mapp.

Se till att filen visas i den stora rutan (markera 'Filer att skicka', 'Skickad efiler' eller 'Felaktiga filer').

1922

Markera filen och klicka på

1923

Leta upp, eller skapa, den mapp Du vill kopiera till och klicka på Spara.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data