Lst16.htm

Landstingsmenyn:

OBS! att alla val inte finns i alla landsting.

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Vad finns att skicka 1349 Vad är inskickat 1350 Nästa samlingsräkning 1351 Kolla takhöjden 1352 Takhöjd flera kliniker 1452 Samlingsräkning 1353 Special 990 Skriv kvitton 1355 Patienter per kommun 1345 Direkt internet (SLL) 472 Logga in i ARV för kontroll 402 Skicka via ARV-portalen (SLL) 1354 Lägg på fil 1356 Lägg på diskett 1357 Skicka från diskett 333 Lista särskild åtgärd 1353 Västra götaland 1358 Manuell sändning (SLL) 439 Visa fellogg   694 Granskningsprogram 1359 Filer till landstinget 1360 Visa sändlogg 477 Kvittoinformation on line (SLL) 1361 Mail till NSSO (SLL) 195


Lst16.htm#LT161

De tre första:

284

1.) Besök som är registrerade men ännu inte skrivits "till fil", d.v.s. inte lagts få fil på hårddisken, på diskett eller skickats till NSSO. Sammanställningen visar helt enkelt vad som finns att skicka vid nästa sändning.

2.) Besök som skrivits "till fil" men som ännu inte finns på någon samlingsräkning. Sammanställningen visar vad som skulle hamna på en samlingsräkning i denna stund.

2½.) Registrerade besök, inskickade och ej inskickade, som ännu inte omfattas av någon samlingsräkning. 2½ är eg. summan av 1 och 2. Ev. ej skickade besök måste skickas innan de hamnar på nästa samlingsräkning.


Lst16.htm#LT62

Kolla takhöjden 1352 Kolla takhöjden:

Snabbkoll på hur Du ligger till i förhållande till ersättningstaket.

653

Du kan välja att räkna in samtliga praktiker om Du ex. har fler vikariat.

Du kan också välja att räkna in taxekoder > 87, gäller rehabpatienter inom SLL.


Lst16.htm#LT63
402 Loggar in i ARV-systemet. Valet används bara för att kontrollera att uppkopplingen fungerar.

Lst16.htm#LT64

Lägg på fil 1356 Skapar en fil på hårddisken som sedan kan kopieras till diskett eller skickas via internet till landstinget. Funktionen tar med alla besök, som inte skickats in tidigare, och som är registrerade på den nu aktiva kliniken.

O.B.S! Att du normalt inte behöver 'skapa fil' innan Du skickar filen till ARV (SLL).


Lst16.htm#LT65

1357 Lägg på diskett.

Skapar en fil och placerar den på en diskett i enhet A:
Det måste då finnas en diskett i enhet A:
Om diskett saknas i diskettenheten eller det är något fel på disketten placeras filen istället på hårddisken. Du kan därifrån kopiera den till en ny diskett om så erfordras


Lst16.htm#LT66

333 Skicka från diskett

Du bör vara uppkopplad till Internet innan Du gör detta val. Loggar in i ARV-systemet. Skickar fil(er) som redan finns på en diskett i enhet A:. Du måste då ha en diskett i enhet A: med tidigare producerad(e) fil(er) med besöksinformation.


Lst16.htm#LT68

195 Mail till NSSO (SLL)

Om Du behöver
skicka mail till ARV-sektionen.
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data