Lst10.htm

Utskrift av kvitton till Landstinget:
(gemansamt för Jämtland, Västernorrland, Norrbotten, Örebro och Kalmar. I Kalmar anväds med fördel LisBet.) Norrbotten tar även emot filer.

Under:
Landstinget
        Skriv kvitton

O.B.S! Ta alltid en säkerhetskopia innan Du börjar ifall något går snett.

Välj SKARP eller TEST.
Om Du väljer TEST kan Du göra om kvittobunten. Du måste välja SKARP om Du vill att SG-X skall registrera att bunten är skapad. Om inte, kommer besöken med i nästa bunt också.

Du får ange datum t.o.m. vilket utskriften skall omfatta.
Utskrift sker av besök t.o.m. det datum Du anger

Operationen sker i tre steg. De två första, sammaställning av uppgifter och utkrift till bildskärm, sker i en följd. Sammanställningen kan ta en liten stund beroende på datorns snabbhet. Under denna operation sparas utskrifetn på hårddisken.

Titta igenom kvittona på skärmen så att allt ser OK ut. Du bör inte skriva ut på skrivaren i detta läge! Stäng istället skärmbilden på krysset uppe till höger och bekräfta att utskriften är OK (om den var det). Utskriften finns nu lagrad på hårddisken.

Svarar Du NEJ på frågan om utskriften är OK så backas operationen och Du kan göra om den efter att Du rättat till felet.

Lst10.htm#L101

Själva utskriften, tredje steget:

Från Landstingsmenyn, Kvittobuntar dubbelklicka på den bunt Du vill skriva ut. Starta utskriften till skrivaren genom att klicka på .

Du får då upp en "skrivardialog" där Du kan välja skrivare, om Du har flera installerade.

Anledningen till att inte skriva ut på skrivaren omedelbart är att om skrivaren kinkar har Du ingen möjlighet att göra om utskriften förutom att återställa från säkerhetskopia.

I västernorrland skapas två buntar, en för landstingspatienter och en för privata patienter.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data