Ljour.htm

Läkarjournal:

Under Inställningar, Nätverk kan Du ställa in "Använd läkarjournal.

Det innebär att det finns två uppsättningar journaler på varje patient.
Du växlar mellan journalerna genom att klicka på "LÄK" resp "ALLM".

1570


I nätverksversionen måste Du ange "Anteckningsdtum" när Du skriver på grund av att den journalen sparas på ett lite annorlunda sätt än i desktopversionen.

1571


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data