Links.htm

Internetlänkar:

På textmenyraden finns LÄNKAR. En lista med intenetlänkar som Du kan skapa och underhålla själv.

1914

Den finns för att Du enkelt skall komma åt sådant som Du frekvent använder på internet.


Links.htm#LK1

Inder
Verktyg
    Redigera länklista

Kan Du skapa, ta bort och ändra länkarna.

1912

För att lägga till en länk klickar Du på NY.

1913

Du ger länken ett namn, skriver in internetadressen, och om Du vill, en beskrivning.

Om internetadressen är krånglig kan Du öppna den hemsidan som Du brukar och kopiera adressen i adressrutan och sedan klistra in den vid "Länk (URL)".

Några länkar finns redan i listan för att Du skall se hur det fungerar.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data