Lanskod.htm

Länskoder:

141

Du kan lägga till, ta bort och redigera länskoder.

Lanskod.htm#LK2

För att ändra en länskod, markera i listan och klicka på 138.

533 importerar länskoder.
Länskoder som saknas läggs till, övriga uppdateras.


Lanskod.htm#LK1

Ny/Ändra länskod:

142

Landstinget skickar ut information om länskoder om dessa skulle ändras. Det är väl först då som Du får användning för denna funktion.

O.B.S. att det är här Du anger om SG-X skall varna för remisstvång.


Lanskod.htm#LK3

Länskoder:

01 Stockholm
03 Uppsala
04 Södermanland
05 Östergötland
06 Jönköping
07 Kronoberg
08 Kalmar
09 Gotland
10 Blekinge
12 Region Skåne
13 Halland
14 Västra Götaland
17 Värmland
18 Örebro
19 Västmanland
20 Dalarna
21 Gävleborg
22 Västernorrland
23 Jämtland
24 Västerbotten
25 Norrbotten


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data