Kvitto1.htm

Skriva ut kvitton för hel månad:

Välj:
Arbeta med
      Kvitton månadsvis

Välj År och Månad som Du vill skriva ut kvitton för. Besöken måste vara registrerade som betalda för att komma med på utskriften.

skriver ut alla kvitton.

förhandsgranskar alla kvitton.
O.B.S! att Du inte kan skriva ut direkt från den skärmbilden! Du måste gå tillbaka och klcka på .

Eventuellt måste Du i inställningar, Utskriftsmarginaler anpassa marginaler på utskriftan för det skall passa Din skrivare. Tanken är att de flesta kvitton skall få plats på A5-format, i alla fall upp till 15 besök per kvitto.


Om Du godkänner utskriften kommer besöken att få patientkvittonummer och de går sedan inte att skriva ut igen. Det finns dock en nödlösning om Du blir tvungen.

Om Du inte godkänner utskriften kan Du göra om den igen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data