KvKlump.htm

Kvittera flera besök i klump:

Under (skriv ut kvitto) kan Du kvittera (ändra betalstatus) på fler besök i en klump

Denna knapp kvitterar (ändrar betalstatus) utan att skriva ut papperskvitto. Många tar betalt av sina patienter en gång i månaden och för att slippa sitta och pricka av "betalt" för varje besök kan Du använda denna funktion.
Se kvittensdatum som gäller även denna funktion.

Funktionen genererar en post i filen för kontroll av kontantfakturor.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data