KvCtrl.htm

Kontrollfil kontantfakturor:

Under:

Kontroller
      247 Kontantfakturor

Filen innehåller utskrivna kontantfakturor på kontanta patientavgifter som Du skrivit ut via 168 i kalender, patientregister eller besöksregister.
"Datum" anger utskriftsdatum (kvittensdatum) och varje post (rad) kan innehålla fler besök beroende på hur och vad Du skrivit ut.

Varje post innehåller de uppgifter som krävs:
Fakturanummer, Datum, Belopp. Köpare och säljare kan identifieras. Status kan vara "OK" eller "MAKULERAD". Du kan inte ta bort någon post helt.

1715

Bilden öppnas med dagens datum, d.v.s. Du ser vad som är utskrivet idag.

Du kan välja period att visa genom att skriva in relevanta datum och klicka på 504.

Skriver ut listan.

126 Visar dagens fakruror.

400 Flyttar en dag framåt/bakåt.

180 Visar månadens fakturor.

181 Visar årets fakturor.

504 Uppdaterar listan.

Makulerar faktura.

Visar hjälp.

Och OK stänger fönstret.


KvCtrl.htm#Kv1

Makulera kontantfaktura:

Under:

Kontroller
      247 Kontantfakturor

Om Du makulerar en faktura makuleras fakturan för samtliga besök den innhåller.
Detta innebär att:

Om Du tar bort betalning för att makulera eller ändra en besöksregistrering på ett besök där kontantfaktura redan är utskriven måste Du skriva en ny faktura på alla besök fakturan innehöll (om det var flera).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data