Kuvert.htm

Kuvertadress:

Från "adressboken" 415 och 412 kan Du mata in adress direkt och skriva ut.

Du kan skriva ut adress som passar i ett C5 fönsterkuvert eller direkt på kuvert om Din skrivare klarar det. Du kan flytta adressen med knapparna enligt nedan.

O.B.S! att inställningen här styr alla utskrifter i SG-X som har en adress. D.v.s. Kvitton till patient, patient-/läkar- adresser, fakturor o.s.v. Använd denna funktion för att göra inställningarna. Skriv ut en adress, prova i kuvert, ändra om så behövs. Upprepa tills det passar.

192
413

Du kan välja om Du vill ha avsändare på kuvertet (ingen bra idé om Du använder fönsterkuvert).

1605

Du kan välja om Du vill ha liggande eller stående utskrift..

Du kan även ställa in fontstorlek.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data