KredFakt.htm

Kreditera faktura:

1295 "Krediterar" vald faktura. När det gäller patient- och företagsfakturor får Du ut en kreditfaktura. Du kvitterar sedan både den och originalfakturan. Om Du skall kreditera del av faktura, vissa besök, "kreditera" hela fakturan med 1295. Ta bort de besöksregistreringar som inte skall vara med och skriv sedan ut en ny faktura.

KredFakt.htm#Kr1

När Du krediterar fakturan måste Du ange vilket är besöken på fakturan är registrerade. Om besöken och fakturan har olika årtal hittar inte SG-X besöken.


KredFakt.htm#Kr2

När det gäller fakturor på produkter/tjänster kan Du åstadkomma en kreditfaktura genom att göra en ny faktura, lika den som skall krediteras, och markera Kreditfaktura. Du kvitterar sedan originalfakturan (om den inte är kvitterad) och kreditfakturan. Resultatet blir 0 (noll) i bokföringen.

Fakturor utskrivna med denna funktion redovisas under "Försäljning" i månadsrapporten.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data