Kopkal.htm

Kopiera bokningskalender:

Under:
Arkiv
      489 Kopiera bokningskalender

Se även tidschema i bokningskalender och administrera bokningskalender.

Den här funktionen kopierar inte bokningar utan bara text, bakgrund och/eller "extratextmärke".

Du har kanske gjort ett grundschema med lunch, klinikmöten, ronder o.s.v. När det blir nytt år och Du vill föra över dessa till det nya året kan Du använda funktionen.

1613

Du utgår från en vecka där Du skapat Ditt grundschema (veckonummer och år Du skall kopiera). Det gör inget om det finns patienter bokade i veckan, dom kommer inte med.

Du väljer sedan år att kopiera till, från och med vecka, till och med vecka, eller hela året.

Du kan välja om kopieringen skall ske till udda eller jämna veckor eller alla.

Markera om Du vill kopiera Text, Bakgrund och/eller Märke.

504 startar kopieringen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data