Kontroll.htm

Kontroller:

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Dokumentbevakning  1565 Aktiva inkommande remisser  1651 Väntande remissvar 1212 Signering av journaler 972 Kontrollera remisser 1214 Kontrollera gamla patienter 1367 Aktivitetslogg  1401 Kontrollera dagens påninnelser (Ctrl + F1)


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data