KompaktDB.htm

Kompaktera databaser:

GÄLLER EJ ORACLE® DATABAS!

Anm. Från version 3.20.104 sker kompaktering automatiskt en gång per månad.

Med tiden kan databaserna komma att innehålla en hel del "luft", d.v.s. tomt, outnyttjat utrymme i databasen. Under "Verktyg" kan Du kompaktera databaser.

559

Om Du använder två datorer rekommenderar jag att Du använder "Kompaktera alla" en gång i månaden. På grund av kopieringen emellan datorerna kan det i praktiken annars bli så att databaserna aldrig blir kompakterade

När Du kompakterar alla så sker samtidigt en säkerhetskopiering till mappen Safe.

KompaktDB.htm#KDB1
Samma sak inträffar då Du öppnar SG-X första gången i varje månad.

Filnamnet få formatet: 20070601.zip, altså datum...
Säkerhetskopiorna kan vara bra att ha vid ev. krasch.

Någon gång ibland kan Du bränna hela mappen Safe till en CD.

1138
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data