Komkod.htm

Kommunkoder:

Kommunkoder har ingen stor betydelse inom Stockholms län men för att få bästa möjliga automatik i SG-X rekommenderas att Du fyller i även kommunkod. Vissa lndsting är petiga med kommunkoden. Se vidare >>>

Från menyn:
Arbeta med
       Kommunkoder

Du kan sortera kommunerna länsvis i bokstavsordning eller bara i bokstavsordning.

Du kan ta bort, ändra eller lägga till nya kommuner.

När Du skriver in en patients postadress görs en sökning i kommunkoder. Finner SG-X postadressen fylls kommun- och länskod i automatiskt. Nu finns det ju fler postadresser än kommunnam så det träffar inte alltid. Du kan lägga upp "postorter" i registret för kommunkoder för att automatisera kommun- och länskod.

Enskede är ex. en postort i Stockholms kommun inom Stockholms län. Du fyller i postorten Enskede, Fyll i länskod 01 för Stockholms län och 80 för Stockholms kommun.

O.B.S! Länsbokstav SKALL finnas vid kommunnamn, INTE vid ev. postort.

När Du sedan skriver in "Enskede" som patientens postadress kommer kommun- och länskod automatiskt att trilla på plats.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data