KollRemSvar.htm

Påminnelser om remissvar:

Under:
Kontroller
      1212 Väntande remissvar

Om Du satt en påminnelse om remissvar när Du aktiverade en inkommande remiss visar listan dessa påminnelser.

1213

Öppnar journalen.

1212 Öppnar inkommande remiss.

Tar bort raden ur listan, men inte påminnelsen.

1205 Tar bort påminnelsen.

Om Du inte vill att denna ruta skall visas automatiskt kan Du kryssa i "Visa ej automatiskt".

1828


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data