KollOldPat.htm

Gamla patienter/MYCKET gamla patienter:
(Har inget med ålder att göra)

Du kan visa "gamla" patienter när SG-X startas.

Du kan också kontrollera det via:
Kontroller
      1367 Kontrollera gamla patienter

903

SG-X kontrollerar senaste besöksdatum. Om det är äldre än den den tidsperiod Du angivit kommer patienten upp på listan.

Du ser senaste besöksdatum i listan. Står det 0 (noll) i datumkolumnen var det väldigt länge sedan Du såg patienten.

Du kan öppna journalen genom att Du dubbelklickar på aktuell rad, eller markera, och sedan klicka på eller trycka Enter.

Du kan arkivera patienten direkt med 135.

2153 arkiverar alla "gamla" patenter.

(F12) stänger fönstret.

Av flera orsaker är det lämpligt att arkivera patienten när behandlingen är avslutad.

En orsak är den statistik till socialstyrelsen som skall lämnas varje år. En annan är att SG-X arbetar fortare ju färre patienter Du har i det "aktuella" patientregistret.

Om Du inte vill att denna ruta skall visas automatiskt kan Du kryssa i "Visa ej automatiskt".

1828


KollOldPat.htm#OLD7

Kolla MYCKET gamla patienter:

Under:
Kontroller
      Kolla MYCKET gamla patienter

Du kan även radera GAMLA patienter. d.v.s. patienter som inte besökt Dig på mer än 10 år. Du kan med röda krysset ta bort patienten ur SG-X.

Detta förutsatt att Du valt att visa patienter son inte besökt Dig på 120 månader eller mer.

Detta är väl något som Du skall vara mycket försiktig med. Det finns ingen möjlighet att återskapa varken patientuppgifter eller journal efter det att Du raderat patienten.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data