KollDagant.htm

Påminnelse om daganteckning:

Påminnelse om daganteckning är borttagen.

Signeringslistan har nu i stort samma funktion. När Du registrerar (kassaregistrering) ett besök skapas ett notat med det datum besöket rgistreras. Om Du inte skriver och signerar notatet kommer det upp i signeringslistan.

Undantag: Om det redan finns ett notat på det aktuella datumet skapas inget nytt notat.

Det är även någon liten förändring i inställningar för journal.

Du kan även kolla "Dagens notat" i bokningskalendern.

Om Du inte vill att denna ruta skall visas automatiskt kan Du kryssa i "Visa ej automatiskt".

1828


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data