Klinkem.htm

Blankettadress:

Dukan skriva beställarinformation och patientidentitet på blanketter, ex. Remiss klinisk kemi.

1597

Ta bort markeringen för "Beställare" om den är förtryckt på blanketten.

Du justerar läget på utskriften med pilarna.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data