Klinikuppg2.htm

Spärra klinik:

O.B.S! En klinik som inte används skall inte tas bort ur systemet. Gör man detta försvinner viktig information som inte kan återskapas.

Däremot är det klokt att "spärra" kliniken så att man inte av misstag registrerar besök eller liknande på den kliniken.

Det gör Du under:
Arkiv
         Klnikinställningar

                  Markera kliniken och klicka på

557

Markera "Spärra klniken".

Spärren kan tas bort om kliniken börjar användas igen, ex. med ny vikarie.

Du kan behöva gå in i en spärrad klinik för att ex. skriva ut kvitto till en patient eller liknande. Tryck i så fall (Ctrl + P) när Du skall välja klinik så visas även spärrade kliniker.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data