Kallmall.htm

Mallar för kallelser:

Du kan göra mallen i malleditorn, lite enklare mall, och som journalmall.

Du bestämmer i Inställningar, Utskriftr vilken Du vill använda.


Kallmall.htm#KM1

Mall för kallelse i malleditorn:

I Malleditorn kan Du skapa en mallar för kallelser.

Välj NY, ge mallen ett namn som börjar med "Kallelse" (inget annat namn duger), ex. Kallelse, Kallelse grupp, Kallelse bassäng etc.

Du kan sedan skriva en mall efter eget tycke. Gör bara radbrytning där Du absolut vill ha ny rad. Ex:

Datum och tid utgörs av "platshållare" enligt nedan:

%datum% = ons 2003-10-08
%dat% = ons 8/10
%tid% = 10:30
%namn% = Patientens namn
%befattning% = ex. Sjukgymnast
%terapeut% = Ditt namn

Spara mallen.


Kallmall.htm#KM2

Mall för kallelse/remissbekräftelse som journalmall:

Mallen skapas som en vanlig journalmall.

Det som är lite speciellt med mall för kallelse är platshållare för vissa uppgifter:

%ort%  =  Ort
%datum%  =  Dagens datum
%personnummer%  =  Patientens personnummer
%namn%  =  Patientens namn
%terapeut%  =  Kallad till..
%titel%  =  Sjg/läk o.s.v.
%underskrift%  =  Undertecknande
%befattning%  =  Undertecknandes befattning
%remittent%  =  Remittentens namn
%avd%  =  Remittentens avd.
%inrem%  =  Vi har erhållit remiss...
%tid%  =  Kallad klockslag
%dat%  =  Ex. Mån 26/5 2008

Märk att %inrem% lägger in en fras: "Vi har erhållit remiss från Dr. NN på XX sjukhus". Om remittent saknas utesluts den frasen helt.

Det finns en exempelmall att importera.

O.B.S! För att det hela skall fungera skall Du vara i den klinik (vårdgivare) som kallar. Remittent skall vara länkad till pat för remissbekräftelse. Funktionen är mest effektiv om Du bokat in patienten i kalendern och kallar resp. skickar bekräftelse därifrån.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data