Kallelse.htm

Kallelse/remissbekräftelse:

Patienten måste vara inskriven i SG-X för att funktionen skall kunna användas.

Du skall skapa en mall (eller flera) för kallelser i malleditorn eller som journalmall.

Du bestämmer i Inställningar, Utskrifter vilken typ Du vill använda.

Du kan sedan skriva ut kallelse/remissbekräftelse och posta eller skicka den med E-mail. E-mail förutsätter givetvis att Du har en mail-adress. Är den inskriven i patientuppgifter/remittentuppgifter hämtas den därifrån.

959 finns i kalender och patientregister.

Du kan trycka (Alt + K) för att skriva ut en kallelse eller (Alt + M) för att skicka den med E-mail.

Markera patienten och tryck Alt + K (eller Alt + M):
Från patientregistret måste Du ange datum (YYMMDD) och tid (TTMM) när Du får den frågan. Från kalendern används den tid patienten är bokad.

Resultatet:

961

Texten är som sagt valfri, ovanstående bara ett exempel. Adressen placeras för normalt fönsterkuvert. Du ställer in placeringen i adressfönstret.

Eller om Du tryckt (Alt + M):

Då skickar Du kallelsen med mail.

962

Bara att klicka på Sänd-knappen.

Patienten måste ge sitt medgivande! (socialstyrelsens text)
En påminnelse eller kallelse får bara skickas per sms eller e-post efter att patienten gett sitt medgivande. Det innebär att vårdgivaren ska fråga patienten om han eller hon vill bli kallad eller påmind på detta sätt och i så fall på vilket telefonnummer eller e-postadress. För att kunna ta ställning till det, behöver patienten få information om vilka rutiner vårdgivaren har för denna typ av kallelser. Det kan till exempel vara vad kallelsen eller påminnelsen innehåller, hur länge patientens medgivande gäller och hur ofta adressuppgifterna uppdateras. Patienten behöver också få information om vart han eller hon ska vända sig för att lämna nya kontaktuppgifter.


Remissbekräftelse:

Remissbekräftelse används för att meddela remitterande läkare att patienten blivit kallad och till vem.

Mallar för bekräftlse skapas som journalmall.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data