Kal9.htm

Extratext i kalendern:
(plustext)

Om Du klickar i extratextkolumnen öppnas ett fönster som Du kan skriva text i.

158

Det finns plats för 150 tecken inklusive mellanslag och radbrytningar. O.B.S. att extratexten "tillhör" bokningsrutan, inte patienten som ev. är bokad där. Det innebär att om Du flyttar eller tar bort patienten så blir extratexten kvar.

O.B.S! Se Telefonlista när det gäller extratext.

OK Sparar texten och stänger fönstret. Du kan också dubbelklicka på fönstrets ram eller trycka (F12).

O.B.S! (F12) två gånger stänger kalendern åxå

Kal9.htm#ET1

Raderar extratexten. Du måste använda denna knapp för att ta bort texten. Om Du bara raderar själva bokstäverna kommer ändå extratexten att finnas kvar som en "tom" textsträng. Om Du bara vill sätta ett märke i rutan för extratext måste det finnas en textsträng, ex. ett mellanslag går bra.

433 Flyttar extratexten. Markera ny ruta, i extratextkolumnen, för extratexten. Vill Du avbryta utan att flytta, klicka höger.

162 Här kan Du skriva in det "märke" som Du vill ha i kolumnen för extratext. Du kan använda vilken bokstav eller symbol som helst av dem Du hittar på tangentbordet, förvalt är X (plats för två tecken).

Som antyds ovan kan Du också ge märket en färg och även välja färg på bakgrunden.

Om Du klickar på någon av knapparna öppnas ett fönster för färgval:

164

Du kan välja vilken färg Du vill på både förgrund (text) och bakgrund utom svart bakgrund. För att återställa bakgrunden till den bakgrund Du valt för hela kalendern skall Du välja svart bakgrund, då återtar den sin rsprungliga färg. Det gör den också om Du raderar extratexten.


Kal9.htm#K91
Med knapparna till hö. kan Du snabbt sätta in extratextmärke. Om det skall kombineras med text, skriv in texten först, klicka sedan på knappen för önskat märke. Detta för att rutan stängs i och med att Du klickar på knappen.
I Inställningar för kalender kan Du välja hur märkena skall se ut.
998

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data