Kal8.htm

Telefonlista:

Du kan skriva ut en telefonlista för en dag i kalendern. Det kan vara bra on Du ex. blir sjuk (vilket Gud förbjude) och Du själv eller någon annan måste ringa återbud till Dina patienter. Högerlicka på datumet ovanför dagen och sedan på "Skriv telefonlista".

230

Du kan även spara listan som PDF-fil  1219

O.B.S! Patienter som Du skrivit in direkt i kalendern, med funktionen för "fritext" (röd text), har ingen koppling till något telefonnummer. Istället för telefonnummer skrivs extratexten som tillhör bokningsrutan ut som telefonnummer. Det samma gäller patienter som bokats automatiskt via Boka Doktorn och som ännu inte skrivits i patientregistret.

Kal8.htm#K81

Du kan välja om du vill ha personnummer och frikortsuppgifter med på listan. O.B.S! att frikortsuppgifter finns bara med om frikortet gäller det datum som listan avser och att uppgifterna ju bara finns för inskrivna patienter.

609

229

Av detta kan man lära:
Då Du bokar in en patient direkt i kalendern, ex. patienten ringer och får en tid direkt på telefon, så bör Du skriva patientens telefonnummer i
rutan för extratext. Detta då med tanke på telefonlistan men det är ju även bra att ha patientens telefonnummer till hands i alla fall.

Se även utskrift från patientlista och dagschema.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data