Kal7.htm

Skriva ut kalender på papper:

Välj eller tryck (Ctrl + P).

Med kan Du skriva ut kalendern på papper.

Du kan bara skriva ut en vecka i taget.

Se inställningar radhöjd och Utskriftsmarginaler.

Du kan även skriva ut en telefonlista för en dag.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data