Kal5.htm

Ny tid i kalender:

41

Du kan sätta in hur många nya, extra, tider Du vill i respektive vecka, det får dock inte finnas två lika klockslag (vilket i och för sig begränsar antalet till 60 x 24 = 1440. Kanske räcker ändå...?).

Om Du vill kan Du "skugga" extratider i kalendern. Det kan möjligen minska risken för felbokningar på extratider de dagar när ingen patient kommer på den extra tiden.

359

I inställningar för kalender kan Du bestämma vilken färg bakgrunden skall ha i extra tidrader.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data