Kal33.htm

Extra bokningskalender:

1463

Med 5/7 kan Du välja om Du vill visa 5 eller 7 dagar.

Dubbelklicka i en ruta för att skariva in text. När Du skrivit kalart trycker Du Ctrl + S eller klickar på .

Om DU markerar en, eller flera, rutor och klickar på 1464 har Du flera val för att sätta in text, färga bakgrund eller text. Markera en hel dag genom att klicka på datumet överst i kolumnen.

För att åstadkomma nedflyttningstecken, utöka en bokning, håll ned Ctrl och drag ner så långt Du vill ha markeringar.

1316

När Du släpper musknappen blir resultatet som nedan.

1317

O.B.S! att när Du synkroniserar från den vanliga kalendern kan Du markera fler tider redan där.

Du byter vecka med F5 (1 v bakåt) repektive F6 (1 v framåt) precis som i den vanliga bokningskalendern.

1465

Om Du klickar längst ner till vänster får Du upp en "datumväljare" för att enkelt flytta i Din kalender. Klicka bara på det datum Du vill flytta till. Alternativt: tryck Alt + V, flytta till önskat datum med piltangenterna, tryck Enter.

Home-tangenten flyttar till dagens datum.

504 uppdaterar veckans tidschema om det blivit felaktigt eller om Du utökat tidschemat.

258 omarbetar kalendern för hela året. Tar bort överflödiga tider och sätter in saknade.

stänger kalendern F12.

visar hjälp F1.

Om Du markerar ruta/rutor kan Du trycka Delete för att radera texten.

Om Du markerar EN ruta, trycker Ctrl + C kopierar Du texten. Markera sedan en ny ruta och tryck Ctrl + V för att klistra in texten.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data