Kal32.htm

Administrera bokningskalender:

Under:
Arkiv
      489 Administrera bokningskalender

Se även tidschema i bokningskalender.

Kan Du lägga in "fasta" tider i valfri kliniks bokningskalender.

Ex. nedan: KLINIKMÖTE, hela året, jämna veckor, torsdagar, klockan 12:30.

1446

Du kan även sätta färg på text och bakgrund, sätta ett extratextmärke och extratext.

1447

Du kan välja vilken/vilka kalendrar som skall bearbetas.
O.B.S! att Du måste ha administratörsrättighet för att ändra andra kalendrar än Din egen!

1448

Klicka på 504 för att berabeta kalendrarna.

Om Du valt ett klockslag som saknas i berörd kalender skapas en rad för detta klockslag.

För att inte ställa till problem i någons kalender skrivs inga befintliga bokningar över. Finns något bokat i berörd ruta visas en lista på dessa tider upp efter bearbetningen. Här nedan har det inträffat en kollision Tisdagen 20/2 i Åke's kalender.

1449

Genom att markera raden och klicka på 1451 skickas ett meddelande till Åke.

Klickar Du på 1450 skickas meddelande till samtliga i listan (om det är flera).

O.B.S! att förutsättningen för att mottagarna skall se meddelandet är att De i Inställningar, Påminnelser makerat Aktivera påminnelser och Aktivera tidspåminnelser.

Det finns även möjlighet att skriva över befintliga bokningar och/eller text. Markera "Skriv över befintlig text". O.B.S! att detta inte går att ångra, så var försiktig!

Om Du bara vill ändra bakgrundsfärg går det att göra UTAN att markera "Skriv över befintlig text". Ställ in den färg Du vill ha och kör funktionen utan att skriva något i textrutan.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data