Kal30.htm

Söka patient och bokningar i kalender:

Med hjälp av patientens personnummer kan Du söka patient och bokningar i samtliga klinikers bokningskalendrar.

Klicka på 1427 eller rtyck F3.

1428

Ange patientens personnumer och tryck Enter.


Kal30.htm#SK2

Den övre delen innehåller en del uppgifter om patienten.

1429

Klicka på 56 eller tryck Ctrl + E för att öppna patientuppgifter.

(Ctrl + J) öpnnar patientens journal.

95 Frikort.

2109 uthopp till e-frikort.

Fråga e-frikort    2160 Fråga e-frikort

1181 (Ctrl + aLT + i) öpnnar inkommande remiss.

1401 öpnnar patientens aktivitetslogg.

Meddelande ang patient  1642 Meddelande ang. patienten.

1425 meddelar terapeuten om återbud.

1466 (Ctrl + H) visar besökshistorik.

504 Uppdaterar lista (besökshistorik).

168 (Ctrk + K) skriver ut patientkvitto (från besökshistorik).

1694 (Crtl + Shift + S) skicka SMS till patienten.

listar övriga dokument och status.

173 (Ctrl + A) Öppnar patientanteckning.

220 skriver ut paientens bokade tider.

inställningar. Du kan välja att visa journalanteckningar.

1199 skickar E-post till patienten.

1933 "Samtycke" visar om patienten samtycker till att fler vårdgivare får läsa journalen. Grön = JA, Röd = NEJ. Om Du klickar på knappen kan Du ändra samt även se vilka notat som finns.

"Aktuell hos" visar i vilken klinik patienten är aktiv (kan naturligtvis visa "Arkiverad" om patienten är arkiverad). I så fall, titta i besökshistoriken vem patienten varit hos tidigare.


Kal30.htm#SK22

Den nedre delen visar de bokningar som finns på patienten.

1430

Funktionen söker från dagens datum och 10 veckor framåt. Du kan se vilken tidsperiod som är genomsökt.

Du kan ändra i datumrutorna och klicka på 1169 för att göra om sökningen. (Se Inmatning av datum).

När Du nu hittat patientens bokningar så kan Du komma direkt till den aktuella bokningskalendern genom att dubbelklicka på bokningen i listan. O.B.S! att SG-X då även byter "aktiv klinik".

Du kan skriva ut biokningarna med

O.B.S! att här visas bara bokningar, d.v.s. bokningar där besök ej är registrerade om Du inte markerat "Visa även registerade besök".
Vill Du se besökshistorik, klicka på 1466.


Kal30.htm#SK3

Besökshistorik:

Om Du klickar på 1466 visas:

1467

Du kan skriva ut patientkvitto/specifikation härifrån. Tänk på att blanketten endast har plats för 16 besök. Markera de besök som skall skrivas ut och klicka på 168 (Ctrl + K).

Du kan öppna bokningskalendern genom att dubbelklicka på besöket.

Listan uppdateras med 504.


Du kan även göra sökningen från patientregister, bokningskalender och/eller översiktskalender. Klicka på 1426 (Ctrl + D).

Du kan skriva ut tiderna till patienten med 220.

Du kan ändra fontstorlek i Inställningar, Utskrifter.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data