Kal29.htm

Meddela om återbud: Nätverksversion

1425 finns i Bokningskalender, Tidkort och när Du söker patientbokningar..

1425 Är eg. avsedd för om en receptionist tar emot återbud. Du kan direkt skicka ett meddelande till vederbörande terapeut. Markera patienten det gäller och klicka på 1425. Du får upp en ruta för att skriva kompletterande information. Vill Du inte skriva något, tryck Enter så är det klart.

Om det finns en "resurs" bokad i extrakelnder i anslutning, får Du en fråga om bokningen av "resursen" skall tas bort.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data