Kal27.htm

Öppna extrakalender från bokningskalender:

Om Du skapat en extrakalender för ex. Traktionsbänk och bokat in Lars Bäckman i den ser det ut som nedan:

1414

Om Du klickar på "K1" (extratextkolumnen) öppnas extratexten. För att det skall fungera skall Du inte ändra text eller bakgrundsfärg i extratextkolumnen.

1416

Du kan Då öppna kalender K1, Traktionsbänk direkt.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data