Kal26.htm

Bokningskalendrar:

Se även Synkronisera kalendrar och Sök lediga tider.

Under 1407 på huvdmeny-raden kan Du skapa kalendrar för bokning av ex. behandlingsrum, träningsutrustning eller varför inte öppning och stängning av kliniken.

1408

Du väljer NY för att skapa en kalender.

Tips: Du kan skapa en testkalender för att se hur det fungerar. Radera sedan den INNAN Du skapar en "skarp" kalender.

Kal26.htm#EK1

1409

Du ger kalendern ett lämpligt namn. Välj om kalendern skall vara "Global", d.v.s. kunna ses av alla användare eller bara från Din klinik.

Du bestämmer ett tidschema, intervall kan ligga mellan 15 och 60 minuter.

Du bestämmer textsnitt, Färg på bakgrund, text och grid (rutmönstret). Du kan även ställa in vilken höjd Di vill ha på varje bokningsruta. Det beror ju lite på hur mycket text rutan skall innehålla och även på om Du visar 5 eller 7 dagar.

Mycket av detta kan Du ändra i efterhand. Kalendern skapas vecka för vecka, vartefter Du använder den. Du kan ändra tidschema i redan skapade veckor med "Omarbeta". Du kan även "Omarbeta" inifrån kalendern med 258.

När allt är klart klickar du på .

Din nya kalender dyker upp i listan.

1410

öppnar den valda kalendern. Du kan även dubbelklicka eller trycka Enter.

om Du vill ändra kalenderns inställningar.

raderar hela den valda kalendern.

visar hjälp F1.

stänger kalendern F12.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data