Kal25.htm

Synkronisera bokningskalendrar:

Om Du skall boka in en patient och använda en särskild facilitet, ex. traktionsbänk som Du lagt upp en bokningskalender för, kan Du göra som nedan.

Se även: kontrollera lediga tider.

Boka in patienten i den vanliga kalendern. Markera patienten, klicka höger och välj "Kolla övriga kalendrar".

1412

Dubbelklicka på den kalender Du vill kontrollera med (Nr 1, Traktionsbänk). Den "önskade" tiden är markerad. Om kalendrarna inte har samma tidsschema ser Du ändå vilken den "önskade" tiden är. Om rutan skymmer information kan Du "dra" den åt sidan.

1413

Om Den tid Du ville ha är ledig, dubbelklicka på tiden.
eller
markera (dra över) fler tider och klicka OK.

1414

Du ser att patienten är bokad i Kalender 1 (K1).

1415

I Traktionsbänkens kalender skrivs Ditt och patientens namn in på den valda tiden.

Om Du klickar på "K1" (extratextkolumnen) öppnas extratexten. För att det skall fungera skall Du inte ändra text eller bakgrundsfärg i extratextkolumnen.

1416

Du kan Då öppna kalender K1, Traktionsbänk direkt.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data