Kal21.htm

Ändra färg i datumruta:

Om Du vill ändra färg i datumrutan i kalendern:

Högerklicka först på datumet, välj sedan "Färg huvud"

Du kan sedan välja färg på för- och/eller bakgrund.

När kalendern skapas gör SG-X så gott det kan med "röda" dagar. Fasta helger är inget problem, men vi har ju även några rörliga sådana. Även om SG-X använder en viss logik för att träffa dessa så kan det gå snett. En "icke helgdag" kan bli röd och en helgdag kanske inte blir röd. Du kan nu åtgärda dessa eventuella fel. Den röda färgen har ingen betydelse för programmets funktion.

Du kan sätta vilken färg Du vill och kan således använda funktionen för att "märka" en viss dag för något särskilt.

O.B.S! Om Du sätter samma färg på förgrund och bkgrund syns inte datumet.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data