Kal2.htm

Preliminär bokning:

Om Du vill göra en preliminär bokning av en patient använder Du . Namnet blir då grått i bokningsrutan.

Vad använder man preliminär bokning till? Dels så blir alla bokningar preliminära när Du använder "kopiera vecka" i kalendern. Vartefter Du sedan kommer överens med patienten om den preliminära tiden gör Du den "bestämd" (svart). Du bara dubbelklickar på bokningen så blir den svart.

Om Du ex. vill vara säker på att reservera en viss tid för en patient så gör Du en preliminärbokning, då bokar Du inte in någon annan där utan att bli uppmärksammad på detta.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data