Kal19.htm

Fler bokningar samma patient:

Vill Du sätta in fler bokningar med samma patient, markera namnet, klicka höger och välj sedan "Fler bokningar" (Alt+C) eller "Fler preliminära" (Alt+V).

Du kan sedan "klicka in" patienten i fler bokningsrutor. När Du är klar, klicka höger.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data