Kal18.htm

Söka fritext i kalender:

Under:
Fler val relaterade till kalender
       Sök fritext

Du kan söka text i kalendern. Den vanliga sökningen söker eg. på patientens ID i systemet. Textsökningen söker på text, vilket innebär att alla "Kalle Svensson" hittas även om det är olika personer med samma namn. Det innebär också att sökningen sker i "fritext" som Du skrivit i kalendern.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data