Kal15.htm

Snabbkommandon i kalender;
(Genvägar)

Håll ner vä. musknapp:

I en bokningsruta med patient:
Öppnar patientens journal. (Ctrl + J)
Beroende på Inställningar, Journal kan Du välja att öppna "Patientformulär" istället (F7).


Kal15.htm#KS1

Dubbelklicka i bokningsruta:

I en tom bokningsruta:
Öppnar en patientlista för att
boka in patient i kalendern.

I en bokningsruta med "prliminär" (grå) bokning:
Gör bokningen "bestämd" (svart).

I en bokningsruta med "bestämd" (svart) bokning:
Snabbregistrering (direktregistrera) av besök.

I en bokningsruta med "Text" (röd):
Du kan redigera innehållet.


Kal15.htm#KS2

Högerklick i bokningsruta:

Håll ned Ctrl och klicka hö. i en bokningsruta med patient:
Visar
patientuppgifter för patienten ifråga.

Klicka hö. i en "markerad" bokningsruta:
(om patient är bokad i rutan och du först klickar vä. för att "markera") Öppnas en meny.


Kal15.htm#KS3

Snabbtangenter (shortcuts):

Home:
Flyttar till dagens datum i kalendern.

F? :

F1
Öppnar
hjälp.

F5
Flyttar en vecka bakåt i kalendern.

F6
Flyttar en vecka framåt i kalendern.

F7
Öppnar "Patientformulär".

F8
Kontrollerar remissers giltighet.

F9
Öppnar malleditorn.

Alt + G:
Gömmer patientnamn.

Ctrl + G:
Öppnar gruppfönster.

Ctrl + J:
Öppnar patientens journal (Du kan även hålla ner vä. musknapp).

Ctrl + K:
Kopiera hel vecka i kalendern.

Ctrl + L:
Öppnar patientregistret.

Ctrl + N:
Sätt in ny tid (ny rad) i kalendern.

Ctrl + P:
Skriv ut kalender på papper.

Ctrl + V:
Byta vecka i kalender.


Kal15.htm#KS4

Om bokningsruta med patient är markerad:

Delete: (Del)
Raderar bokningen.

Ctrl + ?

Ctrl + A:
Skriver ut
patientadress.

Ctrl + B:
Öppnar besöksregister.

Ctrl + C:
Kopiera patient för att boka i ny bokningsruta.

Ctrl + E:
Öppnar fönstret för patientuppgifter (Ändra).

Ctrl + R:
Öppnar registreringsfönstret, för att registrera besök.

Ctrl + S:
Snabbregistrera besök.

Ctrl + T:
Visar/skriver ut "tidkort" med bokade tider.

Ctrl + V:
Kopiera patient för att preliminärboka i ny bokningsruta.

Alt + ? :

Alt + C:
Samma som (Ctrl + C) fast Du kan sätta in patienten i flera bokningsrutor

Alt + F:
Öppnar frikort.

Alt + K
Skriver ut kallelse till patient.

Alt + M
Skickar kallelse till patient med E-mail.

Alt + S:
XLÄNK Söker patient i kalendern.

Alt + T:
Bokar patienten samma tid veckan efter.

Alt + P:
Samma som (Alt + C) fast preliminära bokningar.

Alt + W:
Flytta bokning i kalendern (besök får ej vara registrerat).

Ctrl + Alt + ? :

Ctrl + Alt + A
Öppnar Akupunkturjournal.

Ctrl + Alt + B
Öppnar Bildjournal.

Ctrl + Alt + F
Öppnar FYSIO-X.

Ctrl + Alt + I:
Öppnar fönstret för inkommande remiss.

Ctrl + Alt + P
Öppnar PatientSpecifik Funktionell Skala (PSFS).

Ctrl + Alt + R
Öppnar Disability Rating Index (DRI).

Ctrl + Alt + S
Öppnar Smärtbild.

Ctrl + Alt + T
Öppnar TNS/TENS-bild.

Ctrl + Alt + V
Öppnar VAS-Skala.

Ctrl + Alt + W
Öppnar Enkel VAS-Skala.

Ctrl + Alt + X
Öppnar SG-X Status.

Ctrl + Alt + D
Öppnar Externa dokument.


Kal15.htm#KS5

Ctrl + Shift + ? :

Ctrl + Shift + K
Kopierar patientens personnummer till klippbordet.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data