Kal13.htm

Boka block i kalender:

Om Du vll boka ett block (flera klockslag) i kalendern, boka först in patienten eller skriv in texten i kalendern. Håll ned Ctrl, tryck sedan ner vä. musknapp på bokningen och "dra" ner över de klockslag Du vill boka. I exemplet nedan skall klinikmötet vara 1½ timme, 8:00 - 9:30.

1316

När Du släpper musknappen blir resultatet som nedan.
O.B.S! att inga befintliga bokningar skrivs över

1317

Se även Radera block.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data