Kal12.htm

Navigera i kalendern:

121

För att backa en vecka kan Du trycka F5 och för att flytta fram en vecka kan Du trycka F6.

För att flytta till morgonen tryck PageUp, för att flytta "nedåt" på dagen tryck PageDown. Inte heller här fungerar pilarna.

Home-tangenten tar Dig till dagens datum.


Kal12.htm#NA1
För att göra längre "hopp", klicka på statusraden där veckonumret vias eller tryck (Alt + V). 44
Du kan sedan direkt skriva in det veckonummer Du önskar flytta till,eller... 46
Du kan markera det datum Du önskar på en översiktskalender som öppnas när Du klickar på veckonumret. Översiktskalendern visar sex månader i taget och Du bläddrar framåt och bakåt med och . 47

Om Du vill stänga översiktskalendern utan att flytta i kalendern kan Du bara klicka på ramen runt den så försvinner den.

Om Du klickar här kommer Du till dagens datum i kalendern.
(Home)
48
O.B.S. Om Du befinner Dig "utanför" innevarande år:
visas datum:
istället för normalt:SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data