Kal11.htm

Översiktskalender:

Översiktskalendern har sin användning då flera vårdgivare utnyttjar en och samma databas men använder olika bokningskalendrar. Den har ingen vettig funktion för Dig som arbetar ensam med en bokningskalender.

Förutsättningen för att använda olika kalendrar är att vårdgivarna registrerar var sin "arbetsgrupp" (se. Klinikinställningar).

I Inställningar för kalender kan Du markera: 741
Du får då en ny knapp i huvudmenyn: 742

Knappen öppnar en översiktskalender som kan visa upp till 20 stycken bokningskalendrar samtidigt på skärmen. O.B.S! att efter c:a 15 stycken börjar kolumnerna smalna av för varje ny klinik (det finns vissa begränsningar).

Se Inställningar översiktskalender.

740

Kalendrarna visas i kolumner, per vårdgivare, för en dag. Genom att dubbelklicka i en kalenderkolumn öppnas den ordinarie veckokalendern för aktuell vecka (och aktuell vårdgivare).

Kal11.htm#ExK2
Omvänt kan Du öppna översiktskalendern genom att högerklicka på ett datum i veckokalendern. 481
och välja "Översikt"..., eller bara dubbelklicka på datumet 436

Översiktskalendern öppnas då med det datum Du klickat på.

Du kan också dubbelklicka på ett datum i veckokalendern för att öppna översiktskalendern med det datum Du dubbelklickat på.


Kal11.htm#ExK1

Övriga funktioner:

1417

Kanpparna med pilar byter dag i översiktskalendern. F5, F6 och F7.

F5 och F6 flyttar en dag fram- resp. bakåt.

F7 öppnar en kalender att välja datum från.

Dubbelklicka i datumrutan, eller tryck Home, för att komma till dagens datum.

Kal11.htm#ExK3

Viss text utmärker sig med färg i kalendern:
Nybesök, Auskultation, Ledig och Lunch, AU blir dessutom blå i extratextkoumnen.

1418

294 Patientuppgifter (Ctrl + E).

220 Patientkort (Ctrl + P).

173 Patientanteckning (Ctrl + A).

339 Tidkort (Ctrl + T).

1426 Söker bokningar i alla kalendrar. (Ctrl + D).

1524 Visa 'Nybesök' i alla kalendrar.

Inställningar översiktskalender.

Visar hjälp (F1).

Stänger fönstret (F12).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data