Kal1.htm

Kopiera vecka eller resten av året:

öppnar en undermeny i kalendern.

Där kan Du välja "Kopiera vecka" eller "Kopiera resten av året" och nedanstående öppnas:

Du får bestämma från vilken vecka det skall kopieras och till vilken vecka, alt. från vecka till resten av året.

Ingenting i den/de veckan/veckor Du kopierar till skrivs över. Det innebär att om det finns en bokning eller anteckning ex. onsdag 10:00 i veckan Du kopierar till kommer den bokning som ev. finns onsdag 10:00 i veckan Du kopierar från inte att föras över vid kopieringen.

För att kopiera en vecka:
Ställ Dig i den vecka Du skall kopiera till, ex. vecka 46. Då får Du förslaget att kopiera frå vecka 45, d.v.s. veckan före. Du kan naturligtvis ändra veckonummer och år efter smak men det har (för mig) visat sig praktiskt att göra som jag föreslår. Om man har flertalet patienter som återkommer på samma tid vecka efter vecka är detta en bra funktion. Det är lättare att ta bort 10% av bokningarna än att boka in 90% på nytt. Bra är också att ligga några veckor före i kopieringen så att Du har färdiga veckor att ändra i när Ester säger att "nästa vecka skall jag till barnbarnen, så då kan jag inte komma".

Alla bokningar kopieras som "preliminära", d.v.s. de uppträder i grått. När Du sedan konfirmerar bokningen med patienten dubbelklickar Du på namnet så blir det svart, en "bestämd" bokning.

Kal1.htm#K2

För att kopiera till resten av året:
O.B.S! att även patientbokningar kopieras!
Ställ Dig i den vecka Du skall kopiera Från. Tanken är att du kan "preparera" en vecka med ex.
LUNCH ett visst klockslag eller färga bakgrund för någon speciell verksamhet som återkommer varje vecka och sedan kopiera detta till hela året.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data