Jutskr2.htm

Adress på utskrift:

Vid utskrift av bl.a. journal, brev och intyg kan Du få adress på utskriften.

I utskriftsfönstret finns följande:

1628

Markera att Du vill ha med adress. Välj källa: Läkare- (remittent-), pateint- eller adressregister.

Med 88 öppnar Du respektive adresslista för att välja adress.

Adressen placeras på utskriften med utgånspunkt från de inställningar Du gjort för utskrift av adresser, ev. för att passa till ett fönsterkuvert.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data