Jutskr.htm

Utskrift av journal, Anteckningar, brev/intyg:
Se även adress, utskrift brev och intyg.

34

Du kan välja att skriva ut hela eller del av journal/anteckning. Om Du inte markerar någon text skrivs hela texten ut. Om Du markerar del av journaltexten skrivs den markerade texten ut.

Du får välja om Du även vill skriva ut daganteckningar. D.v.s. journalanteckningar som ännu inte är "signerade". Det gäller samma sak för daganteckningar att om Du inte markerar någon text skrivs allt ut, om Du markerar text skrivs markeringen ut

Du kan skriva ut del av joural, genom att markera del av journaltexten, och del av daganteckningar, genom att markera det Du vill skriva ut av dessa. Du markerar m.a.o. del av texen både i journal och i daganteckningar.

Jutskr.htm#JU7

När Du klickar på 220 öppnas en liten "utskriftsmeny".

349

Du kan välja mellan Typ1 (nedan) och Typ2 på utskriften.

O.B.S! För långa journaler, mer än tre-fyra sidor, använd utskrift typ 2!

Där kan Du välja "Journal", "Daganteckning" eller " Remissvar". Markera det som Du önskar skriva ut

Remissvar skrivs lämpligen i journalen om Du inte använder inkommande remiss för remissvar. Du kan göra mallar för remissvar som Du sätter in i journalen, det är enkelt att kopiera text ur journalen till remissvaret och remissvaret finns där det bör vara, i journalen. För att skriva ut markerar Du texten i svaret och klickar i remissvar i utskriftsmenyn. Se även skicka remissvar med E-mail och remissvar på remissblankett.

Du kan välja om Du vill ha Din Logotype med på utskriften. Du kan också välja om kliniknamnet skall vara med. Om logotypen tydligt innehåller kliniknamnet kan det bli för mycket med ett kliniknamn till i journalens huvud

245

Du markerar här de inställningar Du vill ha för just denna utskrift. Du kan ändra vad som skall föreslås som standard i inställningar

Se även adress, utskrift brev och intyg.
Jutskr.htm#JU5

Underskrift sätter Dina kontaktuppgifter sist på sidan och ger plats för en krumelur.

1403

Om Du markerar 865 skrivs inga personuppgifter ut på journalen

866

Kan vara bra om journalen skall skickas med post eller när landstinget fordrar in journaler för uppföljning och statistik.
O.B.S! Tänk på att aldrig skriva något i journaltexten som kan identifiera patienten. Hur tråkigt det än kan låta är det bättre att skriva "patienten har tillfrisknat" istället för "Ulla har tillfrisknat". På ett annat ställe i journalen kanske Du skrivit "bostadsanpassning på karlavägen 15". Enkelt att kolla vilken Ulla som bor där....


Jutskr.htm#JU3

520    Med denna knapp kan Du spara utskriften i en fil, ev. på diskett för utskrift senare eller på en annan dator.
O.B.S! att Du inte kan skriva ut filen direkt utan Du öppnar filen i Microsoft Word® eller Microsoft WordPad® och skriver ut den därifrån


Jutskr.htm#JU1

1130    Med denna knapp kan Du spara utskriften som ett länkat, externt dokument. Det blir en länk till dokumentet i journalen. Ex. om Du skriver ett intyg, utlåtande eller remissvar kan det vara mer behändigt med en länk istället för en massa brödtext

Så här gör Du:

Skriv den text Dokumentet skall innehålla i journalen. Markera texten och ta fram utskriften på vanligt sätt. Skriv ut den om den skall skrivas ut. Klicka sedan på och dokumentet sparas som fil och Du får en länk i journalen. Du kan sedan radera texten i journalen innan Du stänger den.

Du bör kanske tänka på hur säkerhetskopieringen går till när det gäller externa dokument


Jutskr.htm#JU6

Du kan redigera journaltexten i utskriftsfönstret innan Du skriver ut den, utan att det påverkar själva journalen. Beroende på vem som skall ha uskriften, ex. ett försäkringsbolag, kan det ju vara bra att kunna utesluta delar av journalen. Redigeringen är enklast möjliga. Du kan ta bort text och skriva in text. Det finns ingen möjlighet att formatera texten, ex. fetstil, understrykning etc.

När Du är klar för utskrift, klicka på 33 (Ctrl + P).

Om Du markerar "Skriv adress" skrivs remittentens uppgifter ut på journalen, förutsatt att Du har en remittent knuten till patienten.

Du kan även välja adress med 88
Du kan välja mellan Läkare, Patienter eller Adressregister

Adressens placering bestäms av inställningarna i "Kuvertadress"

32


Utskriftjournal / remissvar

Om Du markerar 1204 så tas påminnelse om remissvar bort


Jutskr.htm#JU4

Utskrift av Brev/Intyg:

När Du skriver ut brev eller intyg kommer underskriften alltid med.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data