Jourmall3.htm

Infoga mallar:

Under i journalen hämtar Du mallar.

Dubbelklicka på den mall Du vill sätta in.

Journalmall.

Rubrikmall.

Patientstatus.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data