Jourmall.htm

Journalmallar:

Du skapar journalmallar från:
Verktyg
      Mallar
            Journalmallar

Se även Importera journalmallar, mallar för brev och intyg, mallar för kallelse, mallar för SMS, mall för tidkort och "platshållare".

Journalmallar lämpar sig bäst för lite mer komplicerade mallar, med formaterad text, ex. brevmallar och liknande.

169

För att göra en ny mall, klicka på NY. För att redigera en befintlig, dubbelklicka på den Du vill redigera.

Redigeringen går till på samma sätt som när Du redigerar journalen.Du kan sedan infoga mallen i patientjournalen.

Med kan Du även byta namn på mallen.

Jourmall.htm#Jxx

Om Du använder mallar i journalen som skall kompletteras med värden eller text kan Du i mallen ange platsen med XX. När Du satt in mallen i journalen och skall fylla i de aktuella värdena eller orden trycker Du (Ctrl + Q eller F6). Det första "XX" markeras och Du skriver in vad som skall stå där. Tryck (Ctrl + Q eller F6) igen och nästa "XX" markeras o.s.v.

Se även Rubrikmallar för att sätta in rubriker i journalen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data