Jour4.htm

Verktygsknappar i journal

Klicka på knapparna för att se funktionen

Övre raden:

Sparar och stänger journalen (F12). 1392 Sparar journalen. Skriver ut journalen. 220 Skickar mail från journalen. 492 Redigering Av/På. 519 Söker i journalen. 21 Sätter in sökord i jpurnalen. 406 Öppnar frasbiblioteket. 405 Öppnar Autotext (Alt + X). 1062 Fler patientrelaterade val. 560 Kopierar personnummer till klippbordet (Ctrl + Shift + K)    729 Visar patientens besök. 35 Signerar daganteckning (Alt + S). 1259 Internt mail ang. patient.   1642 Visar patientanteckning. 419 Visar patientens läkare (on det finns någon). 295 Statusmenyn. 586 Statistik sjukskrivning  1648 Indikerar om pat samtycker till journaldelning, Röd=Nej, Grön=JA     1936 Visar hjälp (F1). 155 Stänger journalen. 991


Jour4.htm#J41

Nedre raden:

Ändrar textsnitt och storlek på text. 1258 Stavningskontroll. 291 Autokorrigering av text. 342 Infogar specialtecken (F6) 760 Klipper ut text. Använd hellre (Ctrl + X). Kopierar text. Använd hellre (Ctrl + C). Klistrar in text. Använd hellre (Ctrl + V). Ångrar senaste åtgärd (Ctrl + Z). 382 Fetstil (Ctrl + F). 1260 Kursiv stil. 1261 Understruken text (Ctrl + U). 1262 Stryk över, ändra i signerad text. 1263 Ändra markerad text till versaler. 1264 Ändra markerad text till gemener. 1265 Vänsterställd text. 1266 Centrerad text. 1267 Högerställd text. 1268 Välj färg på text. 1269 Minska indrag (F2). 1270 Öka indrag (F3). 1271 Punktlista. 1272 Mallar. 170 Dela vertikalt/horisontellt. 2067 Terapiåtgärder. 1436 Notathistorik 1466 Sekretess 1551


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data